Vedligeholdelse og reparation af åndedrætsværn

Maersk H2S Safety Services er en kvalificeret og kompetent leverandør af beredskabsplaner og beskyttelsesudstyr , når det gælder faren for giftige gasser. Dit personlige beskyttelsesudstyr er en livreddende del når det kommer til din sikkerhed. Vores værkstedsteknikere er certificeret af producenten til at udføre periodisk vedligeholdelse på åndedrætsværn, hvilket sikrer, at dit udstyr er i perfekt stand og sikker til anvendelse.

Vores værkstedsteknikere kan tage sig af den årlige og 6 årlige inspektions-, funktions- og lækagetest samt udskiftning af udløbne dele.